CÔNG TY TNHH SX-TM-XNK NGUYÊN NGỌC.

CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ THƯỜNG GẶP KHI NUÔI TÔM

Ngày đăng: 21/05/2023 02:54 PM

   


  1. KHI TÔM CÓ DẤU HIỆU CHẬM LỚN: Cho ăn (RE-DUE + SUPER GROW) ngày 2 lần, trưa và tối 10g/1kg thức ăn từ 5-7 ngày khi tôm lột xác nhiều thì cho ăn lại bình thường.
  2. KHI TÔM CÓ DẤU HIỆU CONG THÂN ĐỤC CƠ, HOẠI TỬ CƠ: Cho ăn RE - DUE cho ăn tất cả các cử trong ngày. 5g/1kg thức ăn. Kết hợp tạt MINERTAT (5kg/1.000m3 nước) vào mỗi tối từ 2-3 đêm.
  3. KHI TÔM RỚT MÀ KHÔNG CỨNG VỎ: Tiến hành xử lý khoảng tạt MINER TẠT 5kg/1000m. Sau 2 giờ xử lí N68 2 gói/1.000m3. Sau 4h xử lý PLEX CU 2gói/1.000m3. Đến 21h - 22h xử lí men vi sinh (BIO PAK + YUCCA MAX). Mỗi loại 1gói /1.000 m3. Sử lý từ 2-5 ngày cho khi tôm trở lại bình thường.
  4. KHI TÔM CÓ DẤU HIỆU BỆNH VỀ GAN VÀ KHÔNG CÓ ĐƯỜNG RUỘT:
   Sáng xử lý PLEX CU dùng 2gói/1.000 m3 đến 15h xử lý N-DINE 1 lít/2.000 m3. Kết hợp cho ăn KT72 hoặc NUTRIFOOD tất cả các cử trong ngày, theo dõi từ 2-3 ngày sau đó Tôm hồi phục, cho ăn lại bình thường. Tối xử lý HEPATOL 1lít/1.000m3 nước.
  5. KHI TÔM RỚT DO BỆNH ĐỤC CƠ, HOẠI TỬ CƠ: Xử lý PLEX CU dùng 2gói/1.000m3 nước. Sau 2 giờ tiếp xử lý N68 2gói/ao, đến 8-10h tối xử lý MICRO BOND 1gói/1.000m3. Kết hợp cho ăn RE DUE tất cả các cử trong ngày.
  6. KHI TÔM RỚT LÁC ĐÁC KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN: Tiến hành rút nước còn khoảng 60-90 cm. Xử lý PLEXCU 2gói/1.000m3 nước, sau 2 giờ xử lí tiếp N68 2gói/ao ngâm 1 đêm và ngưng cho ăn, đến sáng mai siphon đáy, cho ăn trở lại và canh nhá từ đầu. Tôm ăn khỏe thì nuôi bình thường sau đó xử lí BIO PROZYME 2gói/1.000m3 khoảng từ 7-8h sáng hôm sau và cấp nước vào ao theo điều kiện thực tế. Kết hợp cho ăn ACID WAY cử 1 và cử 3, cho ăn KT72 hoặc NUTRIFOOD cử 2 và cử 4. Cho ăn từ 3-5 ngày khi Tôm ổn định cho ăn bình thường.
  7. KHI TÔM BỊ PHÂN TRẮNG: Xử lý N-DINE lúc 17h 1lít/1.000m ngưng cho ăn. Sáng hôm sau cho ăn lại KT72
  hoặc NUTRIFOOD 10g/1kg thức ăn tất cả các cử trong ngày, cho ăn từ 3-5 ngày, Tôm ổn định cho ăn lại bình thường.

   

  Zalo
  Hotline